Activiteiten voor onze cliënten

Het uitgangspunt is om doelgericht activiteiten aan te bieden conform de vraag en de beleving van de cliënt in samenspraak met de mantelzorger. De activiteiten zijn zowel passief als actief van aard en trainen de aanwezige mentale en fysieke vermogens. Ook worden de zintuigen geactiveerd en kunnen de activiteiten zowel binnen als buiten in de tuin of in de directe omgeving plaatsvinden.

Fysiek o.a. gymnastiek, wandelen, tuinieren, kokkerellen of bewegen op muziek.

Mentaal o.a. het lezen van de krant, geheugentraining, bespreken van alledaagse en specifieke onderwerpen met elkaar of in een groep, het uitvoeren van alledaagse handelingen (wat heb je nodig en wat moet je doen om b.v. een taart te bakken, een boodschap te doen, iets op te schrijven, etc.)

Tuin
• het opkweken van zaden en uitplanten
• groenten en fruit telen
• bloemen en kruidentuin verzorgen
• het gras maaien en onkruid wieden
• het verzorgen van de dieren.

Keuken
• het bereiden van hapjes of een kleine maaltijd
• keukentafel gesprekken
• de tafel dekken en afwassen.

Creatief
• tekenen en schilderen
• houtbewerking
• knutselen
• beeldhouwen en boetseren
• bloemschikken.

Beweging
• lopen op de cross trainer
• groepsgericht uitvoeren van gymnastische oefeningen
• groepsgericht uitvoeren van ontspanningsoefeningen.

Geheugen
• puzzelen
• het voeren van gesprekken met anderen over het nieuws van alle dag
• het voeren van gesprekken over vroeger en wat dat voor u betekent
• geheugentraining.

Muziek
• het luisteren naar de radio, cd of lp, samen met anderen of alleen
• zingen
• bewegen op muziek.