Henny van Zoggel

Mijn eerste beroepsmatige uitdaging lag in de bloemenwereld. Als gedreven eigenaar van een bloemenzaak in Ravenstein en later in Velp, heb ik geleerd dat cliënten graag gehoord willen worden en begeleid in hun keuze. Het plezier in het bieden van stimulansen en ondersteuning in het maken van keuzes heeft mede geleid tot mijn carrièreswitch naar de zorg en de begeleiding van mensen met mogelijkheden in een woongroep. Deze ommezwaai in 2007 is SPW-gecertificeerd in 2009.

In 2019 heb ik besloten om mijn sociale, organisatorische en creatieve skills te verbinden aan de dagopvang voor cliënten bij wie Alzheimer is geconstateerd en nog wel thuiswonend zijn.

Doordat mijn moeder beginnend dementerende was, ben ik in aanraking met deze doelgroep gekomen.  Ik heb gezien hoe kleine dingen mensen gelukkig kunnen maken toen heb ik besloten daar een steentje aan bij te willen dragen.

Toen ik het pand op de Zoggelsestraat te koop zag staan wist ik zeker dat ik op deze plek mensen gelukkig kan maken, omdat het de verbinding tussen het huiselijke en sociale leven reflecteert: de rust van een kleinschalige dagopvang in een landelijke omgeving in combinatie met de levendigheid van het onder de mensen zijn. In deze omgeving moet niets en mag veel.

Met humor en respect begeleid ik mijn cliënten met Alzheimer in hun dagelijkse patroon, waarbij de gelegenheid wordt geboden om talenten en interesses te delen met anderen. In feite is ‘Zoggelhoeve’ een verlengstuk van de mantelzorger, die tijdelijk wordt ontzorgd.

Een goede communicatie met de cliënt, de mantelzorger(s) en/of overige zorgverleners is essentieel om het welzijn van de cliënt te continueren. Ik maak graag deel uit van deze dynamische driehoek.